ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 pasa@pawano.com
 Line ID: @pawano
อ่าน

รับแปลเอกสารทางการศึกษา

ประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะเป็นประเทศที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยีและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้ว ที่ญี่ปุ่นก็ยังมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการศึกษาและวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม ประเทศญี่ปุ่นถึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เราจึงให้บริการรับแปลเอกสารด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนของเราต่อไป


แปลเอกสารการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

แนวทางการพัฒนาการศึกษาและการนำมาประยุกต์ใช้

ในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่การศึกษาค่อนข้างเปิดกว้าง ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเรียนรู้ในตำราที่เขียนขึ้นในประเทศไทยบ้านเราแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราสามารถศึกษาและพัฒนาการศึกษาของเราได้ด้วยแนวทางการเรียนจากตำราเรียนของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสิ่งสำคัญในการนำตำราหรือการนำสื่อการเรียนของประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาการเรียนของเรานั้น ต้องมีการแปลตำราเรียนจากภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยก่อน และต้องได้รับการแปลที่ถูกต้องตามต้นฉบับอีกด้วย

สำรับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษา การทำวิจัย เพื่อนำไปใช้ต่อนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนามาตรฐาน เราจึงมีนักแปลเฉพาะด้านในการแปลบทความวิจัยจากภาษาญี่ปุ่น– ไทยเพื่อใช้ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลซึ่งมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ในระดับสากล และรับแปลบทคัดย่อแปลบทความวิจัยจากภาษาไทย – ญี่ปุ่น เพื่อนำไปประกอบการศึกษาต่อไปด้วย


ราคาแปลเอกสารทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่นทำไมต้องเลือกเอกสารด้านการศึกษาของญี่ปุ่น

อย่างที่เรารู้กันว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับสูงเทียบเท่ากับทางยุโรปหรืออเมริกา นั่นหมายความว่าหากเรามีการนำเอาตำราเรียน หนังสือ จากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นแกนหลักของหลักสูตรก็จะสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานของเราได้ ดังนั้นเราจึงรับแปลหนังสือเรียนแปลตำราเรียนแปลเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาจากภาษาญี่ปุ่น – ไทยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ นอกจากเราจะนำเอาหนังสือเรียนมาใช้เป็นตำราเรียนหลักในรายวิชาต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างในการเรียนคือ การศึกษานอกตำราเรียน เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแนวคิดและมุมมองที่หลากหลาย รวมไปถึงความทันสมัยและใกล้เคียงกับความเป็นสากล เราจึงให้บริการแปลหนังสือปรัชญาชีวิต จากภาษาญี่ปุ่น – ไทย เพื่อใช้ในการสอนวิถีการใช้ชีวิตในรูปแบบของคนญี่ปุ่น

นอกจากเราจะนำเอาหนังสือเรียนมาใช้เป็นตำราเรียนหลักในรายวิชาต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างในการเรียนคือ การศึกษานอกตำราเรียน เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแนวคิดและมุมมองที่หลากหลาย รวมไปถึงความทันสมัยและใกล้เคียงกับความเป็นสากล เราจึงให้บริการแปลหนังสือปรัชญาชีวิต จากภาษาญี่ปุ่น – ไทย เพื่อใช้ในการสอนวิถีการใช้ชีวิตในรูปแบบของคนญี่ปุ่น

ติดต่อแปลเอกสารทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ดังนั้นเพื่อให้คำแปลถูกต้องกับต้นฉบับ เราจึงได้รวบรวมนักแปลภาษาญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในการแปลภาษาญี่ปุ่นมากว่า 10 ปี ค่อยให้บริการแปลหนังสือเรียนแปลตำราเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแปลไทย – ญี่ปุ่นการแปลญี่ปุ่น – ไทยนักแปลของเราสามารถแปลได้ถูกต้อง และเรายังมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพงานแปลภาษาญี่ปุ่นก่อนนำส่งอีกด้วย

ติดต่อเรา

โทร: 093-3974214
อีเมล : pasa@pawano.com
ไลน์ ID : @pawano


ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. ของทุกวัน
รับประกันงานแปลคุณภาพจากนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญได้เลย

แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับแปลภาษาญี่ปุ่น.com หรือที่อีเมล pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano

บทความที่เกี่ยวข้องความรู้ภาษาอังกฤษ