ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 pasa@pawano.com
 Line ID: @pawano
อ่าน

คําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหมวดต่างๆ และคำอ่านฮิรางานะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหมวดต่างๆพร้อมคำอ่านฮิรางานะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากคำแปลภาษาญี่ปุ่นแล้ว สิ่งที่หลายคนต้องการคือคำอ่าน “ฮิรางานะ” เราจึงรวมคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นและคำอ่าน “ฮิรางานะ” บางส่วนที่มีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน มาฝากกันค่ะ ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

ภาษาญี่ปุ่น

คำอ่าน ฮิรางานะ

ภาษาไทย

คำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร

調味料 ちょうみりょう เครื่องปรุง
炒める いためる ผัด
揚げる あげる ทอด
煮る にる ต้ม
焼く やく ย่าง
茹でる ゆでる ลวก
蒸す むす ตุ๋น,นึ่ง,อบ

คำศัพท์เกี่ยวกับรูปทรง

丸み まるみ รูปร่างกลม
凹んでいる へこんでいる บุ๋ม,ยุบ
くらむ เป็นคลื่น
全体的に凹んでいる โค้ง
ふくらんでる โก่งขึ้นมา
尖る とがる ยอด,แหลม
角穴 かくあな รูสี่เหลี่ยม

คำศัพท์เกี่ยวกับรูปร่าง-หน้าตา

スラリ・すらっとする หุ่นผอมแห้ง
ずんぐりする อ้วน,ตุ้ยนุ้ย
目が細い ตาเล็ก
目が大きい ตาโต
ほりの・が深い顔立ち ~ふかいかおだち มีสันจมูก,มีดั้ง
ほりの・が深くない ไม่มีดั้ง
イケメン หล่อ(ใช้กับวัย 20ปี)
丸顔 หน้ากลม
面長の人 หน้ายาว
額がはげあがる ひたい~ หัวเถิก

คำศัพท์เกี่ยวกับทรงผม

前髪 まえがみ ผมหน้า
前髪を下ろす ~おろす ผมม้า
肩にかかる かた~ ผมประบ่า
あごの長さ ผมประมาณติ่งหู
縮れ毛 ちぢれけ ผมหยิก

คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า

えり ปกเสื้อ
丸い襟 เสื้อคอกลม
そで แขนเสื้อ
長袖 แขนยาว
袖なし・ノースリーブ แขนกุด
半そで はんそで แขนสั้น

คำศัพท์เกี่ยวกับสี

赤い あかい แดง
黄色 きいろ เหลือง
青い あおい ฟ้า
ピンク ชมพู
もも ชมพู
むらさき ม่วง
みどり เขียว
茶色 ちゃいろ น้ำตาล
黒い くろい ดำ
えび茶色 ~ちゃいろ แดงเลือดนก
オリーブの色 เขียว Olive
濃紺 のうこん น้ำเงิน
赤紫色 あかむらさきいろ บานเย็น
藍緑色 あいりょくいろ ฟ้าน้ำทะเล
金色 きんいろ ทอง
銀色 ぎんいろ เงิน
深紅色 しんくいろ แดงอมชมพู
藍・シアン あい ฟ้า Cyan
エメラルド เขียวมรกต
白い しろい ขาว
青紫 あおむらさき เขียวอมม่วง
薄緑 うすみどり เขียวอ่อน
青磁 せいじ เขียวอมฟ้า , ครามอ่อน
ベンガラ แดงดินเผา
灰色 はいいろ เทา
ベージュ เทาแกมแดง
こん สีน้ำเงินเข้ม
だいだい สีส้ม (ออกส้ม)

คำศัพท์ญี่ปุ่นทั่วไป

オレンジ ส้ม
飲料 いんりょう เครื่องดื่ม
薄刃 うすば มีด
開度 かいど เปิด
開閉する かいへい เปิดและปิด
画像 かぞう รูป
既設 きせつ ที่มีอยู่
給油 きゅうゆ เติมน้ำมัน
業績 ぎょうせき ความสำเร็จ
くぎ ตะปู
偶数 ぐうすう เลขคู่
奇数 きすう เลขคี่
蛍光灯 けいこうとう หลอดไฟ
元素 げんそ ธาตุ(ศัพท์เคมี)
原点 げんてん จุดเริ่มต้น
迅速 じんそく รวดเร็ว,เร่งด่วน
人体 じんたい ร่างกายมนุษย์
税金 ぜいきん ภาษี
送迎バス そうげいバス รถรับ-ส่ง
掃除婦 そうじふ แม่บ้าน
損傷 そんしょう บาดเจ็บ
とびら ประตู
なわ เชือก
念頭 ねんとう หัวใจ
リア=リヤ ด้านหลัง
フロント ด้านหน้า
れき ปฎิทิน

หากคำศัพท์ไหนที่พบบ่อยและใช้กันบ่อยๆ หรือคำศัพท์ไหนที่เพื่อนๆ อยากรู้เป็นพิเศษ ก็สามารถส่งมาแปลได้ที่ www.รับแปลภาษาญี่ปุ่น.com เราพร้อมแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น และแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆ ทุกคนค่ะ


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับแปลภาษาญี่ปุ่น.com หรือที่อีเมล pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano

บทความที่เกี่ยวข้องความรู้ภาษาอังกฤษ