ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 pasa@pawano.com
 Line ID: @pawano
อ่าน

เชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 และวิธีป้องกัน ภาษาญี่ปุ่น

Coronavirus คือ “ชื่อของไวรัส” หรือ Coronavirus disease starting in 2019
ก็คือ Covid-19 โดยได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
COVID19 ภาษาญี่ปุ่น
WHO คือ “องค์การอนามัยโลก
(ย่อมาจาก World Health Organization)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของทุกคนบนโลก

Work From Home (WHF) คือ การทำงานจากที่บ้าน
โดยใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก เป็นหนึ่งในช่องทาง Social Distancing เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

COVID-19
CO ย่อมาจาก Corona
VI ย่อมาจาก Virus
D ย่อมาจาก Disease
19 ย่อมาจาก 2019
コロナウィルス(Coronavirus)
感染者の身体からの
分泌液を通して飛沫感染
または、呼吸・接触などで拡散されるから
この病気は、かなり感染しやすい。
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus)
การระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย
เพราะติดต่อผ่านการหายใจ และการสัมผัส
ผ่านสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่างๆ
ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ
--

この種類のウィルスでは、

遺伝暗号化されたことで
媒体となる生物に侵入し、
人間同士の感染の
由来となる
สำหรับเชื้อไวรัสชนิดนี้
เป็นไวรัสที่มีการแปลรหัสพันธุกรรม
เพื่อให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
จึงเป็นที่มาของการติดต่อ
จากสัตว์สู่คน และคนสู่คน

-

一般的な予防方法としては、
生物を食べず、必ずちゃんと火を通した食べ物を食べること。
または、熱い食べ物を食べて、媒体スプーンを使って、良く手を洗うで
この疾患の拡散をある程度予防することができる。
人が混雑な場所に必ずマスクを着用するのもよく効く。
วิธีการป้องกันที่เราสามารถทำได้ทั่วไปคือ
กินอาหารสุกเท่านั้น ไม่กินอาหารดิบ
และกินของที่ร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ
จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคนี้ได้ในระดับหนึ่ง
รวมไปถึงการใส่หน้ากากอนามัยในที่ที่มีผู้คนแออัดด้วย

-

-常に手をきれいに洗う。
-火を通した食べ物だけを食べる。
-他人との私物を共用しない。
-常にマスクを着用する。
-混雑な場所を避ける。
-咳やくしゃみをしている感染者のと距離を確保する。
-十分に睡眠時間を取る。
-動物との触れ合いを避ける。
-ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
-รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น
-ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
-ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน
-เลี่ยงสถานที่แออัด
-ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วย ไอ จาม
-พักผ่อนให้เพียงพอ
-เลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์

แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับแปลภาษาญี่ปุ่น.com หรือที่อีเมล pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano

บทความที่เกี่ยวข้องความรู้ภาษาอังกฤษ