ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 pasa@pawano.com
 Line ID: @pawano
อ่าน

การอ่านและเขียน ”วันที่” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2

การออกเสียง “วันที่” ในภาษาญี่ปุ่นจะมีลักษณะพิเศษ (โดยเฉพาะวันที่1-วันที่10) ซึ่งไม่เหมือนกับการนับตัวเลข
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแยกออกให้ชัดเจน ระหว่าง วันที่ 1 (ซึยทาจิ) กับ 1 วัน (อิจินิจิ)

การอ่านเขียนวันที่ภาษาญี่ปุ่น

1日 (ซึยทาจิ) 「Tsuitachi」=วันที่ 1
1 วัน(1日 ) อ่านว่า อิจินิจิ 「Ichinichi」
2日 (ฟุซึกะ) 「Futsuka」=วันที่ 2
2 วัน (2日間 ) อ่านว่า ฟุซึกะคัง 「Futsuka-kan」
3日 (มิกกะ) 「Mikka」=วันที่ 3
3 วัน (3日間 ) อ่านว่า มิกกะคัง 「Mikka-kan」
4日 (โยกกะ) 「Yokka」=วันที่ 4
4 วัน (4日間 ) อ่านว่า โยกกะคัง 「Yokka-kan」
5日 (อิซึกะ) 「Itsuka」=วันที่ 5
5 วัน (5日間 ) อ่านว่า อิซึกะคัง 「Yokka-kan」
6日 (มุอิกะ) 「Muika」=วันที่6
6 วัน (6日間 ) อ่านว่า มุอิกะคัง 「Muika-kan」
7日 (นาโนะกะ) 「Nanoka」=วันที่ 7
7 วัน (7日間 ) อ่านว่า นาโนะกะคัง 「Nakoka-kan」
8日 (โยวกะ) 「Youka」=วันที่ 8
8 วัน (8日間 ) อ่านว่า โยวกะคัง 「Youka-kan」
9日 (โคโคโนะกะ) 「Kokonoka」=วันที่ 9
9 วัน (9日間 ) อ่านว่า โคโคโนะกะคัง 「Nakoka-kan」
10日 (โท่วกะ) 「Kokonoka」=วันที่ 10
10 วัน (10日間 ) อ่านว่า โท่วกะคัง 「Touka-kan」

การเขียนวันที่ในภาษาญี่ปุ่น

11日(จูอิจินิจิ)「Jyuuichinichi」=วันที่ 11
11 วัน (11日間 )อ่านว่า จูอิจินิจิคัง 「Jyuuichinichi-kan」
12日(จูนินิจิ) 「Jyuuninichi」=วันที่ 12
12 วัน (12日間 )อ่านว่า จูนินิจิคัง 「Jyuuninichi-kan」
13日 (จูซังนิจิ) 「Jyuusanniichi」=วันที่ 13
13 วัน (13日間 )อ่านว่า จูซังนิจิคัง「Jyuuninichi-kan」
14日(จูยกกะ)「Jyuuyokka」=วันที่ 14
14 วัน (14日間 )อ่านว่า จูยกกะคัง「Jyuuyokka-kan」
15日(จูโกะนิจิ) 「Jyuugonichi」=วันที่ 15
15 วัน (15日間 )อ่านว่า จูโกะนิจิคัง「Jyuuyokka-kan」
16日(จูโรคุนิจิ) 「Jyuurokunichi」=วันที่ 16
16 วัน (16日間 )อ่านว่า จูโระคุนิจิคัง「Jyuuyokka-kan」
17日(จูนะนะนิจิ) 「Jyuunananichi」=วันที่ 17
17 วัน (17日間 ) อ่านว่า จูนะนะนิจิคัง「Jyuunananichi-kan」
18日(จูฮะจินิจิ) 「Jyuuhachinichi」=วันที่ 18
18 วัน (18日間 )อ่านว่า จูฮะจินิจิคัง 「Jyuunananichi-kan」
19日 (จูคุนิจิ) 「Jyuukunichi」=วันที่ 19
19 วัน (19日間 )อ่านว่า จูคุนิจิคัง 「Jyuukunichi-kan」
20日 (ฮะซึกะ) 「hatsuka」=วันที่ 20
20 วัน (20日間 )อ่านว่า ฮะซึกะคัง「hatsuka-kan」

การอ่านวันที่ภาษาญี่ปุ่น

21日(นิจูอิจินิจิ)「nijyuuichinichi」=วันที่ 21
21 วัน (21日間 )อ่านว่า นิจูอิจินิจิคัง 「nijyuuichinichi-kan」
22日 (นิจูนินิจิ)「nijyuunichi」=วันที่ 22
22 วัน (22日間 )อ่านว่า นิจูนินิจิคัง 「nijyuunichi-kan」
23日 (นิจูซังนิจิ) 「nijyuuisannichi」=วันที่ 23
23 วัน (23日間 )อ่านว่า นิจูอิจิซังนิจิคัง「nijyuusannichi-kan」
24日(นิจูยกกะ) 「nijyuuyokka」=วันที่ 24
24 วัน (24日間 )อ่านว่า นิจูยกกะคัง「nijyuuyokka-kan」
25日(นิจูโกะนิจิ) 「nijyuugonichi」=วันที่ 25
25 วัน (25日間 ) อ่านว่า นิจูโกะนิจิคัง「nijyuugonichi-kan」
26日(นิจูโระคุนิจิ) 「nijyuurokunichi」=วันที่ 26
26 วัน (26日間 ) อ่านว่า นิจูโระคุนิจิคัง「nijyuurokunichi-kan」
27日(นิจูนะนะนิจิ) 「nijyuunananichi」=วันที่ 27
27 วัน (27日間 )อ่านว่า นิจูนะนะนิจิคัง「nijyuunananichi-kan」
28日(นิจูฮะจินิจิ) 「nijyuuhachinichi」=วันที่ 28
28 วัน (28日間 )อ่านว่า นิจูฮะจินิจิคัง「nijyuuhachinichi-kan」
29日(นิจูคุนิจิ)「nijyuukunichi」=วันที่ 29
29 วัน (29日間 )อ่านว่า นิจูคุนิจิคัง「nijyuukunichi-kan」
30日(ซังจูนิจิ) 「sanjyuunichi」=วันที่ 30
30 วัน (30日間 )อ่านว่า ซังจูนิจิคัง「sanjyuunichi-kan」
31日(ซังจูอิจินิจิ) 「sanjyuuichinichi」=วันที่ 31
31 วัน (31日間 )อ่านว่า ซังจูอิจินิจิคัง「sanjyuuichinichi-kan」

คำอ่านแบบพิเศษ


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับแปลภาษาญี่ปุ่น.com หรือที่อีเมล pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano

บทความที่เกี่ยวข้องความรู้ภาษาอังกฤษ