ทำไมต้องแปลภาษาญี่ปุ่นกับเรา?

ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประสบการณ์การให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นนับ 10 ปี เราพัฒนาระบบการให้บริการเสมอมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อให้สั่งงานแปลภาษาญี่ปุ่นได้ง่าย เน้นคุณภาพการแปล สั่งแปลญี่ปุ่นได้ตามกำหนด รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้าจึงมั่นใจใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นกับเรา

ติดต่อสอบถาม
อ่าน

เชื้อไวรัสโคโรน่า และวิธีป้องกัน ภาษาญี่ปุ่น

コロナウィルス(Coronavirus)
感染者の身体からの
分泌液を通して飛沫感染
または、呼吸・接触などで拡散されるから
この病気は、かなり感染しやすい。

เชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus)
การระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย
เพราะติดต่อผ่านการหายใจ และการสัมผัส
ผ่านสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่างๆ
ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ

-----

この種類のウィルスでは、
遺伝暗号化されたことで
媒体となる生物に侵入し、
人間同士の感染の
由来となる。

สำหรับเชื้อไวรัสชนิดนี้
เป็นไวรัสที่มีการแปลรหัสพันธุกรรม
เพื่อให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
จึงเป็นที่มาของการติดต่อ
จากสัตว์สู่คน และคนสู่คน

-----

一般的な予防方法としては、
生物を食べず、必ずちゃんと火を通した食べ物を食べること。
または、熱い食べ物を食べて、媒体スプーンを使って、良く手を洗うで
この疾患の拡散をある程度予防することができる。
人が混雑な場所に必ずマスクを着用するのもよく効く。

วิธีการป้องกันที่เราสามารถทำได้ทั่วไปคือ
กินอาหารสุกเท่านั้น ไม่กินอาหารดิบ
และกินของที่ร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ
จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคนี้ได้ในระดับหนึ่ง
รวมไปถึงการใส่หน้ากากอนามัยในที่ที่มีผู้คนแออัดด้วย

-----

- 常に手をきれいに洗う。
- 火を通した食べ物だけを食べる。
- 他人との私物を共用しない。
- 常にマスクを着用する。
- 混雑な場所を避ける。
- 咳やくしゃみをしている感染者のと距離を確保する。
- 十分に睡眠時間を取る。
- 動物との触れ合いを避ける。

- ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
- รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน
- เลี่ยงสถานที่แออัด
- ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วย ไอ จาม
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- เลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

pasa_25610304040340_7550781068.gif

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่

www.รับแปลภาษาญี่ปุ่น.com หรือที่เมล์ pasa@pawano.com 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-397-4214 หรือที่ไลน์ 0933974214

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วแบ่งปัน