ทำไมต้องแปลภาษาญี่ปุ่นกับเรา?

ศูนย์แปลภาษากัมพูชาออนไลน์ ประสบการณ์การให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นนับ 10 ปี เราพัฒนาระบบการให้บริการเสมอมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อให้สั่งงานแปลภาษาญี่ปุ่นได้ง่าย เน้นคุณภาพการแปล สั่งแปลญี่ปุ่นได้ตามกำหนด รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้าจึงมั่นใจใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นกับเรา

ติดต่อสอบถาม
อ่าน

การอ่านและเขียน ”วันที่” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2

การออกเสียง “วันที่” ในภาษาญี่ปุ่นจะมีลักษณะพิเศษ (โดยเฉพาะวันที่1-วันที่10) ซึ่งไม่เหมือนกับการนับตัวเลข
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแยกออกให้ชัดเจน ระหว่าง วันที่ 1 (ซึยทาจิ) กับ 1 วัน (อิจินิจิ)

การอ่านเขียนวันที่ภาษาญี่ปุ่น

1日 (ซึยทาจิ) 「Tsuitachi」 = วันที่ 1
1 วัน  (1日 ) อ่านว่า อิจินิจิ 「Ichinichi」 
2日 (ฟุซึกะ) 「Futsuka」 = วันที่ 2
2 วัน  (2日間 ) อ่านว่า ฟุซึกะคัง 「Futsuka-kan」 
3日 (มิกกะ) 「Mikka」 = วันที่ 3
3 วัน  (3日間 ) อ่านว่า มิกกะคัง 「Mikka-kan」 
4日 (โยกกะ) 「Yokka」 = วันที่ 4
4 วัน  (4日間 ) อ่านว่า โยกกะคัง 「Yokka-kan」 
5日 (อิซึกะ) 「Itsuka」 = วันที่ 5
5 วัน  (5日間 ) อ่านว่า อิซึกะคัง 「Yokka-kan」 
6日 (มุอิกะ) 「Muika」 = วันที่6
6 วัน  (6日間 ) อ่านว่า มุอิกะคัง 「Muika-kan」 
7日 (นาโนะกะ) 「Nanoka」 = วันที่ 7
7 วัน  (7日間 ) อ่านว่า นาโนะกะคัง 「Nakoka-kan」
8日 (โยวกะ) 「Youka」 = วันที่ 8
8 วัน  (8日間 ) อ่านว่า โยวกะคัง 「Youka-kan」
9日 (โคโคโนะกะ) 「Kokonoka」 = วันที่ 9
9 วัน  (9日間 ) อ่านว่า โคโคโนะกะคัง 「Nakoka-kan」
10日 (โท่วกะ) 「Kokonoka」 = วันที่ 10
10 วัน  (10日間 ) อ่านว่า โท่วกะคัง 「Touka-kan」

การเขียนวันที่ในภาษาญี่ปุ่น

11日 (จูอิจินิจิ) 「Jyuuichinichi」 = วันที่ 11
11 วัน  (11日間 ) อ่านว่า จูอิจินิจิคัง 「Jyuuichinichi-kan」
12日 (จูนินิจิ) 「Jyuuninichi」 = วันที่ 12
12 วัน  (12日間 ) อ่านว่า จูนินิจิคัง 「Jyuuninichi-kan」
13日 (จูซังนิจิ) 「Jyuusanniichi」 = วันที่ 13
13 วัน  (13日間 ) อ่านว่า จูซังนิจิคัง「Jyuuninichi-kan」
14日 (จูยกกะ) 「Jyuuyokka」 = วันที่ 14
14 วัน  (14日間 ) อ่านว่า จูยกกะคัง「Jyuuyokka-kan」
15日 (จูโกะนิจิ) 「Jyuugonichi」 = วันที่ 15
15 วัน  (15日間 ) อ่านว่า จูโกะนิจิคัง「Jyuuyokka-kan」
16日 (จูโรคุนิจิ) 「Jyuurokunichi」 = วันที่ 16
16 วัน  (16日間 ) อ่านว่า จูโระคุนิจิคัง「Jyuuyokka-kan」
17日 (จูนะนะนิจิ) 「Jyuunananichi」 = วันที่ 17
17 วัน  (17日間 ) อ่านว่า จูนะนะนิจิคัง「Jyuunananichi-kan」
18日 (จูฮะจินิจิ) 「Jyuuhachinichi」 = วันที่ 18
18 วัน  (18日間 ) อ่านว่า จูฮะจินิจิคัง 「Jyuunananichi-kan」
19日 (จูคุนิจิ) 「Jyuukunichi」 = วันที่ 19
19 วัน  (19日間 ) อ่านว่า จูคุนิจิคัง 「Jyuukunichi-kan」
★20日  (ฮะซึกะ) 「hatsuka」 = วันที่ 20
20 วัน  (20日間 ) อ่านว่า ฮะซึกะคัง「hatsuka-kan」

การอ่านวันที่ภาษาญี่ปุ่น

21日 (นิจูอิจินิจิ) 「nijyuuichinichi」 = วันที่ 21
21 วัน  (21日間 ) อ่านว่า นิจูอิจินิจิคัง 「nijyuuichinichi -kan」
22日 (นิจูนินิจิ) 「nijyuunichi」 = วันที่ 22
22 วัน  (22日間 ) อ่านว่า นิจูนินิจิคัง 「nijyuunichi -kan」
23日 (นิจูซังนิจิ) 「nijyuuisannichi」 = วันที่ 23
23 วัน  (23日間 ) อ่านว่า นิจูอิจิซังนิจิคัง「nijyuusannichi -kan」
24日 (นิจูยกกะ) 「nijyuuyokka」 = วันที่ 24
24 วัน  (24日間 ) อ่านว่า นิจูยกกะคัง「nijyuuyokka -kan」
25日 (นิจูโกะนิจิ) 「nijyuugonichi」 = วันที่ 25
25 วัน  (25日間 ) อ่านว่า นิจูโกะนิจิคัง「nijyuugonichi -kan」
26日 (นิจูโระคุนิจิ) 「nijyuurokunichi」 = วันที่ 26
26 วัน  (26日間 ) อ่านว่า นิจูโระคุนิจิคัง「nijyuurokunichi -kan」
27日 (นิจูนะนะนิจิ) 「nijyuunananichi」 = วันที่ 27
27 วัน  (27日間 ) อ่านว่า นิจูนะนะนิจิคัง「nijyuunananichi -kan」
28日 (นิจูฮะจินิจิ) 「nijyuuhachinichi」 = วันที่ 28
28 วัน  (28日間 ) อ่านว่า นิจูฮะจินิจิคัง「nijyuuhachinichi -kan」
29日 (นิจูคุนิจิ) 「nijyuukunichi」 = วันที่ 29
29 วัน  (29日間 ) อ่านว่า นิจูคุนิจิคัง「nijyuukunichi -kan」
30日 (ซังจูนิจิ) 「sanjyuunichi」 = วันที่ 30
30 วัน  (30日間 ) อ่านว่า ซังจูนิจิคัง「sanjyuunichi -kan」
31日 (ซังจูอิจินิจิ) 「sanjyuuichinichi」 = วันที่ 31
31 วัน  (31日間 ) อ่านว่า ซังจูอิจินิจิคัง「sanjyuuichinichi -kan」

★ คำอ่านแบบพิเศษ


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

pasa_25610304040340_7550781068.gif

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่

www.รับแปลภาษาญี่ปุ่น.com หรือที่เมล์ pasa@pawano.com 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-397-4214 หรือที่ไลน์ @pawano

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วแบ่งปัน